Mga Pahayag para sa Media

Media Contact

Mga Lathala

When the Pope Met the Grand Ayatollah, History Was Made

Last week, with little fanfare and under heavy security, an historic meeting took place in Rome which marked a turning point in interfaith relations. Inside the 16th century Casina Pio IV villa, home to the Vatican's Pontifical Academy of Sciences... 

Nigel Baker: Britain and the Holy See stand together in defence of justice

Another priority for the visit was to address the issue of human trafficking. Baroness Anelay was able to meet the key players in the initiative led by the Vatican-based Global Freedom Network (GFN)  

White House Blog: Global Religious Leaders Issue Joint Call for Eradication of Modern Slavery

On December 2, the campaign to end human trafficking took a big step forward. Religious leaders from across the globe assembled at the Vatican on that day to sign a Joint Declaration of Religious Leaders Against Modern Slavery. 

End Human Slavery by 2020: Pope Francis, World Religious Leaders Commit to Freeing Millions of People 'In Chains'

Pope Francis and several of the world's leading religious leaders joined together in a pledge to end human slavery by 2020, focusing on the tens of millions of people "in chains" due to human trafficking and forced labor. 

Welby joins world faith leaders in pledge to end slavery

The Archbishop of Canterbury, Justin Welby, joined world Christian, Muslim, Hindu, Buddhist and Jewish leaders in Rome today to sign a historic declaration to end modern slavery. 

World's Faith Leaders Sign Up to Stamp Out Modern Slavery

An unprecedented gathering of religious leaders from all corners of the globe took place in the Vatican on Tuesday for the signing of a joint declaration against modern slavery. Pope Francis joined Anglican, Orthodox, Jewish, Shia and Sunni Muslim, Hindu  

Pope, world religious leaders, pledge to fight modern slavery

Pope Francis and Muslim, Jewish, Hindu, Buddhist and Christian leaders pledged on Tuesday to use their religions to help stamp out modern slavery and human trafficking by 2020. 

Religious leaders sign joint declaration to eradicate slavery

Leaders of the world’s major religions came together at the Vatican on Tuesday to sign a common declaration condemning slavery and urging the world to action, and were addressed by Pope Francis. 

Archive →

Humingi ng Impormasyon

Salamat sa pag-sign up para sa mga balita tungkol sa Pandaigdigang Network ng Kalayaan.

Ang Pandaigdigang Freedom Network pandaigdigang network batay sa pananampalataya na may isang pangitain at layunin na lipulin ang modernong pang-aalipin at pag-traffick ng tao sa buong mundo at hanggang sa katapusan ng panahon bago ang taong 2020.

Sama-sama tayong magtutulungan sa layunin na maging huling henerasyon tayo na kailangang lumaban sa pangangalakal ng buhay ng tao.